Tips

zoover-300x163

Beoordelingen van reizigers geven u een duidelijk beeld van ervaringen en meningen van anderen over een bestemming en accommodatie. A & A Tours Reisadvisering is onafhankelijk, wij zien het als meerwaarde voor u om de oordelen van anderen te bekijken.

 

 

 

disneyland-paris-logo-21De themaparken en hotels van Disneyland Paris zijn het hele jaar door geopend, waardoor er onderhoud gepleegd zal moeten worden tijdens reguliere openingsuren. De sluitingen worden 2 tot 3 maanden van tevoren bekend gemaakt. Houdt u er rekening mee dat deze planningen ieder moment en zonder aankondiging kunnen worden gewijzigd. Klik op de Disneyland-button voor de actuele informatie over deze planning.

 

 

 

Reageren is niet mogelijk