Disclaimer A & A Tours Reisadvisering 2015

A & A Tours Reisadvisering behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. A & A Tours Reisadvisering betracht grote zorgvuldigheid bij de inrichting en het onderhoud van deze website. Aangeboden onderdelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. A & A Tours Reisadvisering spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat inhoud niet meer actueel of juist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan A & A Tours Reisadvisering nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

A & A Tours Reisadvisering respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Hoewel A & A Tours Reisadvisering adequate maatregelen heeft genomen teneinde via de website verstrekte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, kunnen onrechtmatige acties van derden nimmer volledig worden voorkomen. A & A Tours Reisadvisering biedt u derhalve de mogelijkheid uw gegevens op andere wijze aan ons kenbaar te maken. A & A Tours Reisadvisering gebruikt middelen om uw gebruik van onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen.

Alle rechten van intellectuele eigendommen op deze website komen uitsluitend toe aan A & A Tours Reisadvisering en haar licentiegevers. Niets afkomstig van deze internetsite mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A & A Tours Reisadvisering.

Reageren is niet mogelijk